1930 – 1939

Σχηματισμός Avro 621, πάνω από τον Παρθενώνα

Τετράδα Potez Po 25, σε πτήση

Το 1930 συγχωνεύθηκαν τα δύο ανεξάρτητα αεροπορικά σώματα Στρατού και Ναυτικού, στην ενιαία Πολεμική Αεροπορία, όπως τη γνωρίζουμε και σήμερα. Λάθη στη διαχείριση,  πολιτική αστάθεια και περιορισμένοι πόροι, είχαν καταστήσει τα πτητικά μέσα ανεπαρκή και σε πολλές περιπτώσεις επικίνδυνα. Με τα σημάδια του επόμενου μεγάλου πολέμου στον ορίζοντα, ξεκίνησε μια καινούργια προσπάθεια αναβάθμισης, η οποία κορυφώθηκε στα τέλη της δεκαετίας. Δυστυχώς οι προσθήκες έμειναν ημιτελείς, καθώς οι κατασκευάστριες χώρες ετοιμάζονταν και αυτές πυρετωδώς και αδυνατούσαν να προβούν σε παραδόσεις αεροσκαφών που και οι ίδιες είχαν σε μεγάλη ανάγκη. Αξιοσημείωτο της περιόδου, ήταν οι προμήθειες μέσω εράνων και δωρεών.