Ανά Δεκαετία

Η παρουσίαση των εναέριων μέσων γίνεται με χρήση των δεκαετιών, που αποτελούν συνηθισμένο τρόπο χρονολογικής κατάταξης στην καθημερινότητα. Αν και με αυτή την ταξινόμηση υπάρχει μια αλληλοεπικάλυψη ιστορικών περιόδων, βοηθά στην καλύτερη κατανόηση των εκάστοτε πολιτικών-οικονομικών-διπλωματικών συνθηκών, καθώς και στην αναγνώριση της τεχνολογικής προόδου των πτητικών μηχανών, που ειδικά στους δύο μεγάλους πολέμους, υπήρξε αλματώδης ακόμα και κατά τη διάρκειά τους