Ειδικές Περιπτώσεις

Οι ειδικές περιπτώσεις, αφορούν αεροσκάφη που κατά κάποιο τρόπο, αποτελούν μέρος της αεροπορικής μας ιστορίας, αλλά χωρίς να μπορούν να χαρακτηριστούν ελληνικά. Ανάλογα με τα γνωστά δεδομένα,χωρίζονται σε τρείς κύριες υποκατηγορίες.