Μ.Ε.Α. – Λοιπές Περιπτώσεις

Μετά την αρχική έντονη δραστηριοποίηση της Ελλάδας στον χώρο των ΜΕΑ τη δεκαετία του 1980 και προτάσεις όπως το ΕΑΒ Τελαμών (παράγωγο του Northrop BQM-74 Chukar III), ακολούθησε μια μακρά περίοδος στασιμότητας. Προσπάθειες να καλυφθεί η επιχειρησιακή και τεχνολογική υστέρηση, έγιναν κυρίως από τον Στρατό Ξηράς, με εξέλιξη ή/και μετατροπές σε επίπεδο μάχιμων και ερευνητικών μονάδων, μικρών συστημάτων του εμπορίου, με κάποια από αυτά να έχουν επιδειχθεί σε ασκήσεις και εκθέσεις αμυντικού υλικού. Παράδειγμα το mini ελικόπτερο ΄΄Ηράκλειτος΄΄ και ένα ανώνυμο μικρό αεροπλάνο UAV, που επιδείχθηκαν στη έκθεση Defensys 2010 και το HobbyKing Bixler 2, μαζί με ένα μεγαλύτερο UAV, παρόμοιας γενικής διαμόρφωσης με τον Πήγασο, που έλαβαν μέρος στην άσκηση ΄΄Παρμενίων΄΄ το 2013. Πάντα σε επίπεδο micro και nano αεροχημάτων, αρκετά χρησιμοποιούνται από τα σώματα ασφαλείας, μετά από πρωτοβουλίες προσωπικού, μικροπρομήθειες ή από δωρεές και έχουν συνήθως βασικό ρόλο επιτήρησης και εκτίμησης καταστάσεως, με τα τελευταία χρόνια να παρατηρείται περισσότερη μαζική εισαγωγή σε υπηρεσία, όπως των 32 τετρακόπτερων ATLAS 204 από τον Ε.Σ., για έλεγχο των προσφυγικών ροών. Ελπίδα για το μέλλον, αποτελεί η εκ νέου εμπλοκή εταιρειών της αμυντικής βιομηχανίας, μαζί με πανεπιστημιακά ιδρύματα, στη σχεδίαση καινούργιας γενιάς MEA, αρκεί να καταστεί δυνατή η κεφαλαιοποίηση της γνώσης και φυσικά να εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση. Ενδεικτικά αναφέρουμε το HCUAV RX-1, που αποτελεί προϊόν συνεργασίας τριών πανεπιστημίων και των εταιρειών Space Sonic (κατασκευή) και Intracom Defense (ηλεκτρονικά), το DELAER RX-3, ερευνητικό πρόγραμμα του Εργαστηρίου Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών (ΕΜΡΣ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με την Intracom Defense, το RX-4, επίσης προϊόν έρευνας του (ΕΜΡΣ), το «Ουρανός» της ελληνικής εταιρείας ALTUS, το πρώτο ελληνικό ΜΕΑ που έλαβε πιστοποίηση από την ΥΠΑ (Σεπτέμβριος 2019) και το τετρακόπτερο SARISA SRS-1A  της SAS Technology που παρουσιάστηκε στην DEFEA 2021 . Τέλος, υπάρχει και η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, σε δύο πολυεθνικά προγράμματα υψηλής τεχνολογίας. Το πρώτο είναι το ΜΕΑ μάχης (UCAV) Dassault nEUROn, με σχεδίαση stealth και την ΕΑΒ να είναι υπεύθυνη για το πίσω μέρους του σκάφους και το δεύτερο είναι το σύστημα LOTUS – Low Observable Tactical Unmanned System, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, με την Intracom Defence να είναι η επικεφαλής εταιρεία, που θα οδηγήσει σε ένα μητρικό σκάφος βασισμένο στο πρωτότυπο DELAER RX-3, που θα μπορεί να εξαπολύει ως και 4 mini UAV. Όσο αφορά την Κύπρο, παλαιότερες πληροφορίες για προμήθεια από την κυπριακή αεροπορία συστημάτων IAI Searcher 2, που είχε δρομολογηθεί το 2002, μάλλον δεν προχώρησε ποτέ.