Εκθέματα – Μνημεία

1. Αεροσκάφη ανοιχτά στο κοινό

Σε δημόσιους χώρους (προσβάσιμα 24 ώρες την ημέρα) – πράσινη σήμανση (43 μονάδες + 1 στην Κύπρο)
Σε Μουσεία και σε χώρους με ωράριο λειτουργίας – κίτρινη σήμανση (62 μονάδες)
Σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους με πιθανή απαίτηση άδειας – πορτοκαλί σήμανση (7 μονάδες)
Συνολικά 112 + 1 μονάδες

Κατεβάστε τα δεδομένα του χάρτη σε αρχείο excel

2. Αεροσκάφη σε Στρατιωτικές Βάσεις

Επισκέψιμα σε εορτές ή με σχετική άδεια – κόκκινη σήμανση (168 μονάδες)

Κατεβάστε τα δεδομένα του χάρτη σε αρχείο excel

3. Σε Αποθήκευση ή Κατεστραμμένα

Η πλειονότητα εντός στρατιωτικών βάσεων, επισκέψιμα μόνο με άδεια   – γκρι σήμανση (520 μονάδες)

Κατεβάστε τα δεδομένα του χάρτη σε αρχείο excel