Ερωτηματικά

Γαλλικά MF.11 στο Βαλακνικό μέτωπο

Εδώ αναφέρονται σε χρονολογική σειρά, αεροπλάνα τα οποία τα ακολουθούν ερωτηματικά και δεν μπορούν να ενταχθούν στην κύρια κατηγορία. Με τα διαθέσιμα στοιχεία,  υπάρχουν ελλιπείς απαντήσεις για το αν χρησιμοποιήθηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις ή κρατικές υπηρεσίες ή ακόμα και αν γνωρίζουμε ότι περιήλθαν σε ιδιοκτησία του δημοσίου, παραμένει άγνωστο αν αξιοποιήθηκαν ως πτητικές μηχανές. Η λίστα, δεδομένα παρουσιάζει ελλείψεις, καθώς ειδικά μέχρι το 1930 αλλά και μεταγενέστερα, πολλές υποθέσεις παραμένουν σκοτεινές. Ενδεικτικά, αναφέρουμε το υδροπλάνο Fairey Campania που υπηρέτησε με το βρετανικό ναυτικό στον Α’ ΠΠ και πιθανολογείται η χρήση του από τη Ναυτική Αεροπορία, το εκπαιδευτικό Temco TE-1A Βuckaroo με μία μονάδα να εμφανίζεται να ανήκει στην αεροπορία στις αρχές του 1950 και το ελικόπτερο Bell 204B, που αποτελούσαν πρώιμη έκδοση των Huey και η Αεροπορία Στρατού φέρεται να διέθετε τρείς μονάδες.